2008. június 23., hétfő 02:00

Gyémántmise – ezüstmise Debrecenben

A debreceni Szent István templomban mintegy hatszáz lelkes ünneplő hívő egyaránt részesülhetett gyémánt és ezüstmisés áldásban az elmúlt hétvégén. Farkas András – nyugalmazott plébános, bihari főesperes, címzetes apát – pappá szentelésének 60., Szegedi Kálmán – plébános, címzetes kanonok, címzetes esperes, a Szent István plébánia jelenlegi plébánosa – pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte június 22-én vasárnap híveik és egyházmegyés lelkipásztorok körében. A szentbeszédet Budapestről érkező Radics Dávid ferences szerzetes tartotta.
A közös ünnepen nemcsak a város hívei, hanem távolabbi településekről, Budapestről, Nagykanizsáról a korábbi években megtartott Szentlélek szeminárium résztvevői is jelen voltak. Farkas András plébános az ötvenes években a debreceni Szent Anna templom káplánja, majd 26 évig Berettyóújfalu plébánosa volt. Ezután közel húsz éven keresztül a debreceni Szent István templomban plébánosként szolgált, itt 8 évig tartott Szentlélek szemináriumokat.

Farkas András atya – Békésszentandráson született 1921-ben –, hosszú pályát tudhat maga mögött, de mint mondta a lelkipásztori szolgálat a nyugdíjazással nem ér véget. Ahogy ő maga is említi, a lelkiekben nincs nyugdíjazás. Tovább éltetik e szolgálatot a hívek is, amikor kopogtatnak az ajtaján, hogy megköszönjék az értük mondott imákat. Valóban sokan hálásak András atyának, hogy elvezette őket a hit mélységébe és hogy megszabadultak gyarlóságaiktól, amit egy-egy életgyónás vagy Szentlélek-szeminárium után tapasztaltak. A gyémántmisés plébános szerint a szabadulást a másokért való imával lehet legjobban elérni, amikor szívből imádkozunk testvérünkért: „Jézusom, add meg az én testvéremnek, hogy megszabaduljon a bűntől, hogy tudjon más ember lenni, tudjon ismét örülni, boldog lenni és közelebb kerülni hozzád." A hálaadó szentmise végén köszöntők sora hangzott el Szegedi Kálmán atya és Farkas András atya felé. A személyes üdvözlések a szentmise végén még órákig folytatódtak kötetlen formában.

Az ezüstmisés Szegedi Kálmán atyát Egerben szentelték pappá 1983-ban. Ezután segédlelkész éveit töltötte Erdőtelken, Gyöngyösön, innen Miskolcra került, majd 1992-től Demecser plébánosa, 2001-től a debreceni Jézus Szíve templom, valamint 2006-tól a Szent István plébánosaként szolgál.

Egyházmegyénk harmadik évfordulós papja Heidelsperger István plébános, aki szintén pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte június 15-én, Mátészalkán a Szent József plébániatemplomban. Szintén Egerben szentelték pappá 1983-ban. Ösztöndíjasként Budapesten folytatta tanulmányait 1983-tól 1984-ig, majd káplános éveit kezdte Mérken. Innen Nyíregyházára került, ahol 1987-ig szolgált. Plébánosi kinevezésekor Pátyod lelkipásztora lett. Ezután Párizsban tartózkodik ösztöndíjasként, majd hazatérve először az egri főplébánia, majd a miskolci Szt. Anna plébánia káplánja lesz. 1993-tól plébánosként szolgál Mérken, majd 2000 óta Mátészalka plébánosa.

Kovács Ágnes
sajtóiroda