2008. július 14., hétfő 02:00

„Szíveteket hordozzátok a kezetekben!”

A magyarországi és határon túli kamilliánus családok országos találkozón ünnepelték Szent Kamill főünnepét július 13-án Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya templomban. Az évente megrendezett találkozó egyben alkalom arra is, hogy újabb családtagokat avassanak. Jelenleg mintegy kétezer fővel 102 magyar kamilliánus család működik hazánkban és határainkon túl. A nyíregyházi találkozón hat fő vállalkozott arra, hogy a kamilliánus rendalapító, a betegek a szenvedők, a kórházak és szociális otthonok, a betegeket szolgáló pártfogó Szent Kamill szellemében szolgálják a betegeket, szenvedőket és a rászorulókat.

Dr. Seregély István érsek a hálaadó szentmisén homíliájában kiemelte, Szent Kamill viselte először a vörös kereszt jelét, ő hozta és tette az újkor embere számára a soha el nem avuló krisztusi hasonlóság figyelmeztető jelévé. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, a sürgető üzenetre, hogy az emberi szenvedés elleni küzdelem, a beteg és rászoruló ember iránti szolgálat egyénileg és közösségben nélkülözhetetlen része annak, hogy a világ szebb legyen és biztosabb az üdvösségre. Mindenkinek – akár vállalja Szent Kamill keresztjét, akár nem – a lelkében ennek a keresztnek a jelével kell szolgálnia az életéből kitörölhetetlen rászoruló ember iránti szeretetben a szenvedőt. Ezért Szent Kamill ünnepén meg kell kérdeznünk önmagunktól, mennyire érvényesült eddig a saját, az egész emberiség üdvössége érdekében a magunk életének ilyen megbecsülése, a ránk bízottak élete iránti tisztelet és a betegek iránti tisztelet.
A közel 500 évvel (1550-1614) ezelőtt született Lelliszi Szent Kamill szellemében működő kamilliánusok Magyarországra először 1591-ben, majd a XVIII. század. második felében, telepedtek le. A harmadik hullám 1985-től számítható, amikor Anton Gots ausztriai szerzetes atya, laikusokon a kamilliánus családokon keresztül plántálta Szent Kamill szellemét. Végül 1992-ben a rendszerváltás után indult meg az igazi lendületes építkezés, amikor már 15 család működésével kapott helyet Magyarországon ez a mozgalom, majd Gots Antal kamilliánus szerzetes 1995-ben megalapította a magyarországi Szent Kamill szerzetesrendet Nyíregyháza-Borbányán. Ettől kezdve a rendház Gots atya apostoli munkájának országos központjává is vált. A laikus testvérek az ország közel 27 kórházában és 30 szeretetotthonában működnek, de a betegeket otthonaikban is felkeresik. Az alapító szerzetes atya a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye betegpasztorációs feladatát is ellátja, amely az egyházmegyén belüli 15-16 kórház lelkigondozói feladatának megszervezését is jelenti. Budapesti központtal működik egy mintegy ötventagú, Szent Kamill orvosi közösség is, ők tudatosan Krisztusi szellemiségben dolgoznak, mint lelkészek, orvosok, terapeuták.

A nyíregyházi kamilliánus szerzetesrend a város önkormányzata és a Jósa András Kórház között is figyelemre méltó kapcsolat alakult ki. Gots Anton atya koordinálásával a kamilliánus családok tagjai közül hetenként 25-30 ember látogatja itt a betegeket.

Minden évben alakulnak újabb családok az országban, viszont számszerűségét tekintve ez nem emelkedik, hanem stagnál, a közben megszűnő, tevékenységüket nem végző családok miatt. A kamilliánus családok főként az ország keleti régiójában a rendház vonzáskörében alakulnak, Gots atya szeretné, ha hazánk nyugati felében is minél többen csatlakoznánk ehhez a mozgalomhoz.

Kovács Ágnes
sajtóiroda