2008. október 12., vasárnap 02:00

10 éve van temploma a falunak - Szent Lőrinc búcsú Ebesen

A debreceni Szent Anna székesegyház egyik filiájában Ebesen a hívek a meghívott vendégeikkel 2008. augusztus 10-én vasárnap ünnepelték a Szent Lőrinc tiszteletére szentelt katolikus templom felszentelésének tíz éves évfordulóját. Ahogy a polgármester, Galgóczi Mihály ünnepi beszédében elmondta, az Árpádkori települést – amely a történelem viharaiban teljesen elpusztult – a kommunista diktatúra alatt élesztették újjá, s új nagyszabású tervekkel szocialista mintafalut hoztak létre. A szocialista mintatelepülések legfontosabb jellemzője az, hogy tudatosan templom nélkül építették fel, nehogy a lakosok kétségbe vonják az uralkodó ideológiát. Ennek a dicstelen időszaknak vetettek végett tíz éve, amikor Ebesen két templomot is felépítettek: először a reformátusoknak, majd a katolikusoknak, mindkettőt Ebes testvérvárosa, a svájci Meilen nagylelkű támogatásával.
Az ünnepségre igazi búcsús hangulattal készültek. Megjelentek a kegytárgyárusok, a mézeskalácsosok, volt kosárfonó is, s a templom melletti téren fellépett a debreceni Canto Armonico énekegyüttes, valamint a debreceni baptista gyülekezet kórusa.

Az ünnepi szentmise délután 5-kor kezdődött, s a templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek. A mise főcelebránsa Kiss Albert, a nagyváradi egyházmegye püspöki helynöke a szentbeszédében Szent Lőrinc vértanúságán keresztül buzdított valamennyiünket, hogy önmagunkat Krisztusnak adjuk oda. Ehhez először saját magunkat kell elfogadni, minden gondunkkal és szenvedésünkkel, s tudjuk mindezt felajánlani Istennek, aki a rosszat is képes javunkra fordítani.

A jubileumra készült el a tűzzománc oltárkép, amely Lőrincz Vitus képzőművész munkája. Ezzel vált teljessé és egységessé a templom szentélye, amelyben a templom védőszentje képének kivételével a művész tűzzománc képei kaptak helyet. A tabernákulum bal- és jobboldalára Szent Gábor és Szent Mihály arkangyalok kerültek, fölé pedig a Szentlélek galamb formájában.

A szentmise után a templom felépítésének kezdeményezői, építtetői és támogatói kaptak szót: Walter Landis, Meilen nyugalmazott polgármestere – aki a harangot adományozta – volt mindkét ebesi templom felépítésétnek anyagi támogatója. A templom többi felszerelése, a toronyóra, az orgona és a kerítés részben személyes, részben a barátai, illetve Meilen város költségvetésének pénzbeli támogatásának köszönhető. Az ebesi önkormányzatot – amely szintén támogatta mindkét templom felépülését – Galgóczi Mihály polgármester képviselte.

Orosz Lőrinc atya, a székesegyház plébánosa elmondta, hogy a legfőbb gondot az jelenti, hogy nincsen saját plébániája a településnek, így a hitélet gyakorlása is nehezebb. Oláh Miklós hajdúszoboszlói görög katolikus parókus szerint – aki nagy segítséget nyújt Lőrinc atyának a papi teendők ellátásában – egy templom akkor tölti be igazán a feladatát, ha vannak, akik teleimádkozzák. Ehhez pedig igazi közösséggé kell formálódnia az ebesi híveknek. Ennek már vannak biztató jelei – mondta Lőrinc atya – vannak hittanos gyermekek, elsőáldozókká is válnak néhányan közülük minden évben, de még mindig nagy a közöny. Ezen a helyzeten sokat segítene egy helyben lakó plébános.

A liturgián a debreceni Szent László Kórus szolgált Dobos Mihály egyházzenész-kántor vezetésével. A mise után a templomkertben a helyiek bőséges lakomával vendégelték meg a búcsún résztvevőket.

Záborszky László