2008. október 20., hétfő 02:00

Örömünnep Fehérgyarmaton

2008. október 18-án végre beért a fehérgyarmati Szent Péter és Pál Egyházközség munkája, amelynek eredményeként Bosák Nándor megyéspüspök szentmise keretében megáldotta a felújított templomot. Védőszentjei, Szent Péter hite és Szent Pál szíve adott erőt Tircsi István korábbi majd Ruszki Gábor jelenlegi plébános atyának is, amikor elhatározták, hogy a templom vizesedését megoldják. Erre 2007 nyarán nyílt lehetőség. A plébános atyák lelkesedése átragadt a hívekre is és időt, fáradtságot nem kímélve, más vallású testvérekkel összefogva, pályázat és adományok segítségével ez év tavaszán közösen hozzá láttak a felújításhoz.
A feladatok koordinálása is jó kezekbe került, hiszen Molnár Mihály (akolitus), a kivitelezést vállaló kft. ügyvezetője igazgatója, a szigetelési munkákra az ország több településén is sikeresen működő céget kérte fel. A munkálatok ideje alatt szentmiséket a görög katolikus templomban tarthattuk meg Kovács Róbert görög katolikus parokus úrnak köszönhetően.

A szentmisét Bosák Nándor püspök atya mutatta be, meghívott egyházmegyés papok koncelebrálásával, görög katolikus paróchusok, református lelkészek részvételével.

Prédikációjában a püspök atya Szent Pál és Szent Lukács szolgálatára emlékeztetett. „Pál apostol ma is közöttünk, velünk van, tanít bennünket, mert az ő szolgálata nem fejeződött be azzal, hogy Rómában vértanúként lefejezték a hitéért. Szolgálata, az evangélium hirdetése eljutott hozzánk. Lukács evangélista a hűséges Pál-tanítványok közé tartozott. Ő volt az, aki a leg hosszabb ideig Pál apostol mellett volt."

„Lukács ünnepén arra a, szolgálatra és készségre irányítjuk a figyelmünket, amelyet ő képvisel, ami bennünket is alkalmassá tesz arra, hogy az üzenet eljusson hozzánk. Pál, Lukács és a történelem folyamán minden igehirdető, valójában megbízatást teljesít. Tudjátok, és legyen meg bennetek a meggyőződés, hogy ajándékot visztek az emberekhez, és ahol befogadják ezt, ott osszátok meg velük, hogy szálljon rájuk a békesség, mert az evangélium békességet, életet hozó üzenet mindenki számára. Amikor templomot építünk, templomot szentelünk valójában ezt az üdvösséget hozó üzenetet ünnepeljük, magunkat pedig arra készítjük, hogy alkalmasak legyünk a befogadásra. Ebben a széthúzó világban meg kell erősíteni magunkban azt, hogy hova akarunk állni, kihez akarunk tartozni, csatlakozni. Hol akarjuk keresni életünket, boldogságunkat. Lukács és Pál figyelmeztetnek bennünket erre. Az üdvösség, az élet beteljesedése az ember számára az Istennél van, az Ő üzenetében. Az evangélium nem régi történet, hanem olyan üzenet, amely a mának, a mi életünknek szól. Aki megérti ezt az életszemléletet, ezt az életutat, annak élete üdvösségre talál."

A szentmise elején Ruszki Gábor atya köszönetet mondott elsősorban a jó Istennek, minden jólelkű adakozónak, és azoknak, akik munkájukkal erőn felül segítették és támogatták ezt a nemes célt. A templom felújítási költsége: 14.248.000 Ft, ebből a pénzügyminisztériumtól pályázati úton 9,2 millió Ft támogatást biztosítottak a templom felújításához. 5 millió Ft önrészt a Debrecen-Nyíregyházi Püspöki Hivatal megelőlegezte, valamint 3 millió Ft-tal támogatta templomunk megújulását.

Voltak olyan mesterek, akik Isten dicsőségére ajánlották fel munkájukat: Turánszki Ferenc (világi elnök): belső festés, Szabó Zsolt: asztalos mester, Somlyai Gábor: óra és harang, ifj. Somlyai Gábor: kelyhek, Lengyel Gábor: órák beszerelése, és még sokan mások: id. Orosz Sándor, Liga Mihály, Bányai Gábor, id. Barna László. Asszonyok, férfiak egyaránt sokat dolgoztak a templomban. Nagy Imréné, Varga Jenőné, Mike Béláné, Szabó Istvánné, dr. Vécseyné Nagy Klára, Kovács László, Szentmihályi János és felesége, Somlyai Gábor és felesége, Tomcsa Márta, Talpas Istvánné és Talpas Lászlóné, Erdeiné Emília, dr. Tóth Józsefné, Tordainé Magdika, Barna Lászlóné, Bíróné Marika.

Közreműködött: Erkel Ferenc Városi Vegyeskar Balogh Ferencné vezénylésével, az egyházközség általános iskolásai dr. Vécseyné Nagy Klára hitoktató felkészítésével, valamint Tukacs Istvánné jánkmajtisi költőnő, aki versben köszöntötte a főpásztort.

Dr. Kádár Brigitta