2008. október 24., péntek 02:00

A minőségi életért… Katolikus iskolát szenteltek Nyíregyházán

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium új épületszárnnyal gazdagodott. Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök atya az iskola fenntartója elhatározta, hogy a nyolc és négyosztályos gimnáziumi képzés teljessé tétele érdekében általános iskolai nevelés-oktatást indít az intézményben. 2007-ben az első osztállyal elkezdődött az általános iskolai oktatás, tanulói ez év novemberében, Szent Imre, az iskola védőszentjének ünnepén birtokba vehették az új tantermeket. Bosák Nándor főpásztor a főépülettel szerves egységet képező 870 m2 alapterületű – az iskola kollégiuma fölött magasított tetőtérnek kialakított 5+2+1 tantermes – épületrészt november 6-án szentelte fel. Az építési költségeket teljes egészében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye finanszírozta. Ezen a napon emlékeztek meg az iskolai kápolna 10 évvel ezelőtti felszentelésére is, ennek emlékezéseként Búza Barna szobrászművész fa Mária szobrát is felszentelte a főpásztor.
Meggyesi Mária igazgatónő köszönetét fejezte ki az ajándékként kapott új épületszárnyért, majd a katolikus iskola fontosságát hangsúlyozva elmondta, hogy a nevelés világnézetileg soha nem lehet semleges. Az egész embert formálja, a valósághoz, a látható és a transzcendenshez való viszonyát alakítja, és ehhez a hit feltétlenül egy viszonyítási alap kell, hogy legyen, akár a tagadás, akár az elfogadás vonatkozásában. Semleges világnézet nem létezik.

jó iskolában a minőségi életért...

Bosák Nándor püspök atya szentelési beszédében az iskola névadójának a keresztény hitre épülő, követendő, példamutató életét emelte ki. Szent István gyermeke az ifjúság példaképe, hiszen az élete ifjúként bontakozott ki. 24 éves korában fiatalon halt meg, mégis teljes életet élt. Hogyan vált szentté? Szent az, aki teljes, minőségi életet él. Szent István király és Boldog Gizella gyermekére a szülők minőségi évei is hatással voltak. Az ember feladatai megvalósításához a legalapvetőbb útmutatást, irányítást a családjától kapja. Imre herceg a szüleitől láthatta, hogy az élet feladatait, helyzeteit miként kell megoldania. Az ő példájuk is hozzásegítette ahhoz, hogy szentté válhasson.

István király a fiának nevelését az Olaszországból érkező Szent Gellértre bízta, aki tanításával hozzájárul a magyar kereszténység megerősítéséhez. A király jó iskolát választott, szent, tudós, tartalmas életet élő emberre bízta a gyermekét.

fogékony volt...

Imre fogékony volt. Amit másoktól kapott, azt készséges lélekkel fogadta. Az életéről szóló egyik legenda szerint egy éjszaka így imádkozott: „Uram, mit akarsz, mit tegyek, hogy az életem kedves legyen előtted?" Ekkor kapja a figyelmeztetést, hogy Isten előtt kedves a szent élet. Imre kérte a választ, mert meg volt benne a vágy, a készség, a nyitottság, a szándék, hogy valóban ő is az akar lenni, amivé a szülei nevelték.

Miért építünk iskolát?

Azért, hogy a szülőknek az ifjúságnak felkínáljuk annak lehetőségét, hogy életükből valami értékeset, szépet hozzanak létre. Azért vállalnak a pedagógusok elkötelezett munkát, hogy ezt a célt szolgálják, hogy az ifjúság, a felnövekvő nemzedék értékes élethez kapjon útmutatást, segítséget és erősítést. Az épület felszentelése, a mindennapi imádságok végzése az iskola falain belül, egyben áldás kérése is a családokra, akiknek az elsődleges feladata, hogy felkészítsék gyermekeiket az értékes életre, áldás kérése a gyermekekre, akik nyitott szívvel, fogékonysággal és készséggel befogadják és hasznosítani tudják azt, amit felkínál nekik az iskola, a nevelőkre, hogy minőségi emberként, minőségi munkával minőségi életet élő fiatalokat neveljenek.

Kovács Ágnes
sajtóiroda