2008. november 17., hétfő 01:00

Kommunikációfelelősök találkozója Nyíregyházán

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye sajtóirodájának szervezésében találkozóra hívtuk a területen működő egyházközségi kommunikáció felelősöket november 15-én Nyíregyházára az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetbe (ELI). Az egyházmegyei kommunikációs hálózat kialakítása 2005-ben kezdődött el, jelenleg, mintegy 30 fő vesz részt ebben a munkában.

Az interaktív hálózatban tevékenykedők munkája számtalan lehetőséget kínál az evangelizációban. A találkozón kiemelten foglalkoztunk a tájékozottság és tájékoztatás kérdésével. Ismernünk kell a világnak, a sajtónak az egyházról alkotott képét, az országos sajtóirodától érkező jubileumi évekről, országos kezdeményezésekről szóló információkat, és ezek birtokában folyamatosan tájékoztatnunk kell a híveket a megfelelő fórumon. Emellett a munkatársak kezdeményezésükkel, ötleteikkel gazdagítják a helyi közösségek kommunikációs életét is. Egyik legfontosabb kérdésként vitattuk meg az egyházmegyei identitástudat fejlesztését, amely hiányosságként észlelt a még csak 15 éves egyházmegye híveinek körében. Ezt a célt szolgálja az Örömhír című egyházmegyei újság, az egyházmegyei honlap, valamint egymás közösségeinek meglátogatása.

Ruszki Gábor fehérgyarmati plébános „Katolikus ébredés" címmel tartott előadásából kitűnt, hogyan sokszorozta meg a templomba járó hívek számát Jánkmajtison az elmúlt években. A plébános felhívta a figyelmet, a katolikus egyház által ajánlott, hitünk igazságait tartalmazó kiadványokra, annak feldolgozására a helyi közösségekben. A jánkmajtisi hívek igényelték a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma részletesebb megismerését a keresztény hitük mélyebb megértéséért, így a kompendium tematikájából kiindulva, a plébános segítségével felkészülve, előadásokat tartottak templomi közösségükben. Ennek eredményének tudható be a több mint ötven főből álló elkötelezett keresztény tagokból alakuló helyi KDNP megalakulása is, akik szentmise, istentisztelet rendszeres látogatását igazolva, plébánosi ajánlással léphettek a szervezetbe.

A találkozó során Dr. Havas Lászlóné, a debreceni Szent László domonkos plébánián és a II. János Pál Intézetben végzett szervezői munkájáról számolt be, valamint az egyházmegyei sajtóiroda által szervezett szentföldi zarándokútról. Ebben a hónapban az iroda szervezésében két csoportban 83 fő vesz részt szentföldi zarándoklaton. Ehhez kapcsoltan a találkozón ismertettük munkatársainkkal, hogy – a gyalogos, egyházmegyén belüli és határon túli zarándoklatok szervezésével - bekapcsolódunk a XXI. század evangelizációs lehetőségeként a vallási túrizmusba, kérve az egyházmegyei szintű megvalósításhoz a segítségüket, támogatásukat.

A találkozón kiemelt témaként szerepelt még az értékeket közvetítő sajtó olvasottságának hanyatló tendenciája, ezt orvosolva ötletek születtek, valamint Sárosi Tamás, a Laudate Kegytárgy és Könyvesbolt vezetője bemutatta webáruházukat és annak lehetőségeit, hogyan juthatnak el a könyvek a városoktól távolabb eső falvakba is, fokozva a hívek olvasottság iránti igényét.

A következő időszak feladataként a munkatársak kommunikációs tervet fognak készíteni a plébánosuk jóváhagyásával, havonta legalább egy alkalommal híreket küldenek az egyházmegyei sajtóorgánumok oldalaira, valamint hiteles adatokat gyűjtve kutató munkát végeznek majd a településükön lévő templomok történetéről.

Kovács Ágnes
sajtóiroda