2008. december 15., hétfő 01:00

Nemzetközi Betlehemes Találkozó Debrecenben

Több, mit tíz napja úton voltak már, mire a debreceni találozón is előadták autentikus misztériumjátékukat Szentegyháza betlehemesei. Erdélyi gyermekek, felnőttek körbeutazták Magyarországot, hogy több városban bemutassák anyanyelvünk gazdagságát hírdető kicseiket, rigmusukat. Hálával tartozunk nekik, akik időt fáradtságot nem kímélve megőrzik és továbbadják közös örökségünket. A 40 perces misztériumjátékuk az 1700-as évekből idéz, amely időkből az első gyűjtések is származnak. Az örökség genetikus, apáról fiúra száll, megőrizve a pásztorok oláh származásának eredetét őrző ősi oláh kifejezéséket is. A Csíkszereda és Székelyudvarhely között – 860 méterrel a tengerszint fölött a legmagasabban – fekvő magyar település betelehemes csoportja az utóbbi évek legnagyobb hírvivője lett e néphagyománynak.
A XVIII. Nemzetközi Betlehemes Találkozót december 12-14-ig rendezték meg Debrecenben a Debreceni Művelődési Központban. A Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről öt ország, Magyarországon kívül Romániából hat, Ukrajnából négy, Szlovákiából öt, Szerbiából hat csoport érkezett, hogy bemutassa milyen náluk e népszokás. Összesen negyven csoport, mintegy ötszáz résztvevővel hozta el a falvak hajdani karácsonyesti utcáit idéző hangulatát a városba. A találkozó ünnepélyes megnyitóján december 12-én este a fénybe öltöztetett Kossuth térre csillagokkal, a kisJézust hordozó betlehemmel érkező idősek, fiatalok kántálva érkeztek, éneklésre bírva a lakosságot is. Másnap a Debreceni Művelődési Központ pódiumtermében folytatódtak a késő estig tartó bemutatók. A találkozón résztvevő betlehemesek egy-egy csoportja mintegy 40 helyszínen részt vett a Debrecenben ezidőben zajló városrészi, térségi adventi családi programokon, környező települések közösségi eseményein, a város templomjaiban. A Szent Anna székesegyház vendégeként a Szentegyházi misztériumjátékkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Ezeken a találkozókon számos olyan emberi, közösségi, baráti, szakmai kapcsolat jön létre, ami túlnő e rendezvényen. A távoli vagy közelebbi vidékeken élőket összeköti, további együttműködésekre, közös alkotómunkára késztet.

A betlehemezés a téli ünnepkör népi színjáték formája. Ezt a „ színházat ", amely a szimbolumok nyelvén és eszközeivel él, már alig lehet fellelni. De vannak, még emberek, csoportok, akikek minden áldozatot megér, hogy ez a hagyomány újraéledjen. Ebben a folyamatban a betlehemes találkozó közösségformáló ereje hatalmas. Az átadott gesztusok, a tánc, az ének nyelvén épül a híd a generációk, tájgységek, népek között a közös ünnepért.

A Nemzetközi Betlehemes Találkozót először 1991-ben szervezték meg a Magyar Művelődési Intézet közreműködésével. Négy éven át Kecskemét, később Budapest, majd 2006-ban Debrecen lett a rendezvény helyszíne.

A város Művelődési Központja, a debreceni Csokonai Színház közreműködésével azóta ez a nemzetközi rendezvény évről évre egyre jobban szerves részévé válik a város és térsége adventi programjának. Debrecen földrajzi fekvése miatt is alkalmas helyszín, hiszen közelében vannak a még autentikus betlehemes hagyományokat falusi, élő közegben őrző területek. A város Felvidék, Kassa környéke, Kárpátalja, a Partium, illetve Erdély kapuja. A magyarság téli ünnepköri szokásainak, a még élő, dramatikus formáknak olyan gazdag variációi élnek ezeken az egymásba átérő néprajzi egységeken, ami Európában is ritkaságnak számít, nemzeti kincs. A szakrális színház élő gyakorlata nevében indított találkozón eddig több, mint 600 csoportban közel 15.000-en vettek részt határon innen és határainkon túlról.

A találkozó egyik legnagyobb értéke a közösségformáló ereje. A több ezer résztvevő számára ez az együttlét megerősítést, éltető erőt jelent, társadalmi rétegeket, generációkat, távoli régiókat köt össze.

Kovács Ágnes
sajtóiroda