2019. október 30., szerda 11:06

„Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok" – Gyógyító szentmisén vettek részt az ajaki hívek a Nagyboldogasszony-templom ünnepén

Az ajaki Nagyboldogasszony-templom felszentelésének évfordulóján lelki felkészülés jegyében indítottak programsorozatot 2019. október 25-én, amely november 1-én zárul.
2019. október 27-én Vasárnap 15.00 órakor P. Varga János SVD verbita szerzetes atya Gáspár Mátyás plébánossal, valamint Galsi János és Takács András atyákkal együtt a betegeknek mutatott be gyógyító szentmisét. Varga atya 2003 óta missziósként Argentínában teljesít szolgálatot. Háromévente látogat haza Magyarországra.

Szentbeszédében Isten országa felé irányította a figyelmet, bevonva a híveket a prédikáció részeibe, kérdéseket tett fel, tapintatosan ügyelve arra, hogy többségében idős, beteg emberekhez szól.
A verbita szerzetes a földi országgal párhuzamot vonva az Isten országáról beszélt. A hívek keresztségüktől fogva Isten országának az állampolgárai. Mint a földi országuknak vannak törvényei, ugyanúgy az Isten országának is vannak törvényei, előnyei, jogai és kötelezettségei, melyek vonatkoznak rájuk. „Megvannak a maga szabályai: zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, keressetek és találtok, amelyik országhoz tartozol, annak kapod a javait is. Az Isten országának a javait nekünk jogunk van megkapni, és amit ma fogtok kapni, az a legjava, a betegek kenete”─ mondta az atya.

Befejezésül a szónok azt tanácsolta: „Kérjük ma az Urat és a Szentlelket, hogy tanítson meg bennünket arra, hogyan kell az Isten országának állampolgáraként annak javaival élni és betartani a szabályait.” Majd a megáldott olajjal a betegek homlokára és mindkét kezére keresztet rajzolt, gyógyulást és bűnbocsánatot kérve Istentől.

A szentmise után dinamikus szentségimádás tartottak a jelenlévő atyákkal. Az oltárra egy hófehér papi miseruhát terítettek, arra helyezve az Oltáriszentséget, majd egyesével mindenki az Oltáriszentség elé járulhatott, letérdelve és megérintve a miseruhát, mint ahogyan a vérfolyásos asszony is megtette: „Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok" (Vö.: Mt 9,18-26).

A szertartás végén Varga János atya kérésére nagy tapssal köszönték meg az Úr Jézusnak, amit ma tett értük, úgy, ahogyan Argentínában szokták.

Az ünnepségsorozat lelkigyakorlattal folytatódik, hétfőn Hasulyó János, kedden Zubály Lajos, szerdán pedig Bákonyi János Ajakról származó papok tartanak lelkigyakorlatot este 18:00 órától.

Csütörtökön 18:00 órakor kamilliánus estét tartanak, melynek során a Szent Kamill Leányai Szerzetes Közösség római elöljárója, Zelia Andrighetti anya fog előadást tartani, majd P. György Alfréd kamilliánus szerzetes atya mutat be szentmisét.

Pénteken 10:00 órakor Palánki Ferenc megyéspüspök ünnepi szentmisét mutat be, majd felszenteli, megáldja a Szent Kamill Leányai Szerzetes Közösség Rendházát.

Az eddigi programokba a helyi katolikus általános iskola és óvoda tanulói és tanárai is bekapcsolódtak, védőszentjüknek választott Szent II. János Pál pápára emlékezve október 25-én, majd dr. Dolhai Lajos rektor atya, Ajak város szülöttje, az Oltáriszentségről, a 2020-ban megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról (NEK) tartott katekézist, interaktív előadást a Nagyboldogasszony-templomban. Az ünnepi hét szombati napján 18.00 órakor Takács András atya szentségimádást tartott.

Szöveg és fotó: Hasulyóné Rutkai Éva sajtóapostol

 • Galéria:
  • 01-1
  • 02-1
  • 02
  • 03-1
  • 04-1
  • 05-1
  • 06
  • 07-1
  • 08-1
  • 09-1
  • 10-1
  • 10
  • 11-1
  • 111
  • 12-1
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

Free Joomla templates by L.THEME