Nyomtatás
2019. június 04., kedd 15:47

Csíksomlyó ereje

Ki hitte volna, hogy egyszer a pápalátogatás helyszíne lesz az az évezredes magyar kultuszhely, az a középkortól eleven búcsújáróhely, Mária oltalmazó palástja, a világ magyarságának krisztusi köntöse, amelyre a hatalmasok sorsot vetettek; Csíksomlyó, a vándorfecske fészke, ahová az anyaországból sokáig csak vágyódhattunk, ahová a székelyek, csángók is csak titkon járhattak sírni, de amely a rendszerváltás óta öt kontinens magyarságának nemzetegyesítő, boldog találkozóhelye, újra megtalált anyai öle.

Micsoda erő működik ebben az örök-meleg fészek-ölben! Honnan ez az idő és tér korlátait legyőző vonzás? Hogy lehet, hogy nemzedékek végeláthatatlan sora nem fárad bele a zarándoklatok sokszázados folyamába? Óriási, sokmilliós körmenetté egyesül a Kárpát-medencén belüli és kívüli nemzet, s most végre ebbe az évezredes processzióba test szerint is becsatlakozik Szent Péter apostol 266. utódja. Éppen az a pápa, akitől talán kevésbé vártuk, hiszen egy másik földrész szülötteként alig hallhatott Csíksomlyóról. Ám tapasztalnia kell, hogy – bár a százéves Romániában – ezeréves szent magyar földre lép.

Ő az első pápa, aki assisi Szent Ferenc nevét választotta, hogy a szegények és elhagyatottak testvére legyen. Jelenléte tehát szavak nélkül is kifejezi szolidaritását a megalázott és kirabolt, a hazájából, jogaiból is kiforgatott magyarsággal. Együtt jön velünk Csíksomlyó Csillagához. Vele zarándokolunk a Szentlélek Mátkájához, egy ugyanolyan szép tavaszi napon, mint amikor legendás Tolvajos-tetői ütközetben (1556) a találékony, már akkor is évszázadok óta búcsújáró székelység — Isten segítségével — megvédelmezte a katolikus hitét az erőszakos térítőkkel szemben. Most is ez a feladat, és most is számítunk a Szentlélek és Mária „birodalmas erejére.”

Amikor pedig a magyar katolikusok milliói között egy ilyen ritka vendéget is ide vonz ez a szent hely, akkor még inkább kirajzolódik az isteni szándék, felsejlik az üdvtörténet teljes folyamata. Isten összegyűjti szétszóródott választott népét Mária karjai közé. A birodalmak útkereszteződéseire feszített nemzet a piéta anyai ölében a feltámadás gyógyító csodáját éli át: az elárult, kigúnyolt, meggyalázott nemzet sebeivel is életerősen, megdicsőülten és termékenyen tér haza. Most már végérvényesen ebben a magyar sorsban osztozik a Szentatya is: Csíksomlyó ereje benne is teljesedik.

Keresztesné Várhelyi Ilona

Fotó: Fodor András püspöki helynök atya

 • Galéria:
  • DSC01813
  • DSC01826
  • DSC01836
  • DSC01840
  • DSC01844
  • DSC01851
  • DSC01858
  • DSC01869
  • DSC01878
  • DSC01880
  • DSC01883
  • DSC01886-1
  • DSC01886-2
  • DSC01903
  • DSC01925
  • DSC01941
  • DSC01954
  • DSC01955
  • DSC01960