Nyomtatás
2019. június 03., hétfő 13:46

Pünkösdtől indul el a katolikus német nyelvű misszió Debrecenben

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2019. Pünkösdkor, június 9-i hatállyal megalapítja a Debreceni Szent Anna Német Nyelvű Katolikus Missziót, vezetésével pedig dr. Krakomperger Zoltánt, a Szent Anna Egyházközség plébánosát bízza meg. Az első német nyelvű szentmise a Szent Anna-székesegyházban Pünkösdkor, június 9-én, vasárnap 16.30-tól lesz.

Az elmúlt években Debrecenben és vonzáskörzetében jelentősen megnőtt — és várhatóan még növekedni fog —, az itt dolgozó, tanuló vagy nálunk gyógyulni, üdülni kívánó német anyanyelvű vagy ezen a nyelven megszólítható személyek és családok száma. Ezzel a misszióval szeretnének a német anyanyelvűek, vagy ezen a nyelven megszólíthatók számára hitbeli otthont biztosítani Debrecenben, vagyis lehetővé tenni, hogy – mint hazájukban bármely keresztény egyházközségben – nálunk is járulhassanak a szentségekhez, és gyermekeik kellő felkészítésben részesüljenek a keresztségre, az elsőáldozásra és a bérmálásra.
A Misszió küldetésének tekinti az itt tanuló egyetemi hallgatók és az itt vendégként, turistaként tartózkodó személyek lelki gondozását is, hiszen aki külföldre megy, nemcsak az anyanyelvét viszi magával, hanem a hitét is. Ezért sokan keresik az anyanyelvi szentmise ünneplésének lehetőségét. Nagyon fontos biztosítanunk ezt azok számára, akik hetekig vagy hónapokig Debrecenben tartózkodnak.

Lehetőségek a katolikus német nyelvű misszióban

Német nyelvű szentmisék

A Szent Anna Katolikus Misszió Debrecenben lehetőséget kínál arra, hogy a hívek német nyelvű szentmisén vegyenek részt vasárnaponként 16.30-kor a Szent Anna-székesegyházban. Az igényfelmérést követően kéthetenként, ill. heti rendszerességgel fognak tartani szentmisét német nyelven. Az első szentmisét június 9-én, Pünkösdkor 16:30-tól tartjuk.

Élet az egyházközösségben

Különösen fontos, hogy legyen lehetőség a közösségi lét megtapasztalására és a származási ország szokásainak ápolására. A külföldi tartózkodás időbeli behatároltságával együtt jár a folyamatos érkezés és távozás. Az érkezők üdvözlése és a távozók búcsúztatása hatékony formálója lehet a közösség életének.
A szentmisék után a misszió munkatársai szívesen várják a beszélgetésre vágyókat a templom főbejáratánál. Sokak számára fontos segítség másokkal megismerkedni, beszélgetésbe elegyedni, kapcsolatokat keresni és értékes információkhoz jutni.

A bűnbocsánat szentsége
Gyónási lehetőséget biztosítunk német nyelven. Sor kerülhet rá a székesegyházban (a pap ottlétének ideje olvasható a gyóntatószéken) vagy telefonon történő egyeztetés szerint.

Lelki beszélgetések

Missziós munkatársaink készen állnak négyszemközti beszélgetésekre is előzetes egyeztetés alapján.

Spirituális körséta

Igény szerint és egyeztetés után ingyenes lehetőséget biztosítunk a székesegyház lelki és kulturális értékeinek megismertetésére, ill. átadására. (Találkozás a székesegyház főbejáratánál.) A cél: megismerni azt a „nyelvet”, amelyen a székesegyház megszólít minket.

Segítségnyújtás

Missziós munkatársaink szívesen rendelkezésre állnak, ha felvilágosításra és tájékoztatásra van szükség. Konkrét támogatásra, például szállásközvetítésre egy-egy személy számára azonban nem vállalkozhatnak. Ilyen esetekben, kérjük, forduljanak az utazási irodákhoz, az erre szakosodott szervezőkhöz és a helyi hivatalos szervekhez.

Beszámolók, tapasztalatcsere

Beszámolóik és tapasztalataik fontosak számunkra! Ezeket és személyes élményeiket örömmel fogadjuk. Kérjük, juttassák el ezeket a Debreceni Német Nyelvű Katolikus Misszióhoz. Az információikat természetesen bizalmasan kezeljük.

Az anyagi támogatás lehetősége: Ha a Szent Anna Német Nyelvű Katolikus Missziót anyagilag támogatni kívánják, kérjük, hogy adományukat a következő számlára utalják:
CIB Bank, Debrecen 1070 2064 7042 4368 5110 0005
Számlatulajdonos: Szent Anna Főplébánia Debrecen
Kedvezményezett: „Deutschsprachige Mission”

Kovács Ágnes
Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Stúdió Bakos

  • Galéria:
    • Debrecen - Szent Anna székesegyház