Nyomtatás
2019. május 14., kedd 14:23

Az egyház felnőtt tagjaivá váltak – Bérmálás Ajakon

Felföldi László, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános püspöki helynöke 12 lánynak és 9 fiúnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét május 12-én, az ajaki Nagyboldogasszony-templomban tartott ünnepi szentmisén. A bérmálás után Hasulyóné Rutkai Éva ajaki sajtóapostol beszélgetett Gáspár Mátyás plébánossal a felkészülésről és a bérmálás szentségében részesülő hívekkel arról, hogyan élik meg azt, hogy elteltek Isten Szent Lelkével.

Gáspár Mátyás: — A távolabbi előkészület természetesen a családban kezdődik. Ajakon ennek az ünnepnek hagyománya van. Mindenki fontosnak és természetesnek tartja, hogy gyermekük készül a bérmálásra. Óvodában és iskolában folyamatos a hitoktatás. Amióta egyházmegyei fenntartású az óvoda és az iskola, erre a felkészülésre még inkább odafigyelnek a pedagógusok is. Az osztályfőnökük véleményezi, hogy alkalmasnak tartja-e a tanulót a bérmálásra, de természetesen a döntés a plébánosé.

A közvetlen előkészület a tanév elején kezdődik, amikor bemutatjuk a bérmálkozásra készülőket a templomban és megszenteljük az Újszövetségi Szentírásokat, amelyeket ajándékba átadunk nekik. Ettől kezdve hetenként — külön a fiúk és a lányok — találkozunk a plébánián. Kis liturgikus teret „családi szentélyt” alakítanak ki maguknak a hittanteremben. Mindezt otthoni mintára pillanatok alatt elkészítik: az asztalra keresztet, Szűzanya szobrot, gyertyákat és virágot helyeznek. Általában másfél órát töltünk együtt szentírásolvasással, beszélgetéssel és válaszolunk az új katolikus kis katekizmus kérdéseire. Végül egy tized rózsafűzért imádkozunk „Aki nekünk a Szentlelket elküldte” titokkal.

Minden bérmálkozásra készülő feladatokat kap a templomi és a liturgikus szolgálatból (a sekrestyés mellett megtanulják, mi van a templomban, a sekrestyében, megtanulnak oltárt előkészíteni, liturgiában felolvasni, a fiúk ministrálni, perselyezni. Részt vesznek a Karácsony előtti egyházközségi 3 estés lelkigyakorlatán, amelyen természetesen elvégzik a szentgyónásukat karácsonyra, és utána ez a rész lezárul. Később kisebb — 4-5 fős — csoportokra osztják magukat és a csoportjuknak védőszentet is választanak. Az következő évben már kis csoportokban találkozunk, amelynek a menetrendje ugyanaz, csak kiegészül a végén egy társasjátékkal. Ekkor a templomi feladatokat csoportosan kapják meg, és bekapcsolódnak a karitász csoport szolgálatába is. Meglátogatják az időseket, elsőpéntekes betegeket, adományt osztanak délutánonként. A nagyböjti három estés lelkigyakorlatával és a húsvéti szentgyónással lezárul a kiscsoportos felkészülés.

Ezután újra együtt vannak a lányok és a fiúk. Ekkor már a védőszent tudatos kiválasztása következik. Nagyon érdekes beszélgetések alakulnak ki a szentekről. A bérmálás előtt van két alkalom a templomban, ahol egészen gyakorlati szempontból vesszük át a bérmálás mozzanatait, és megtanulják a kézbe történő szentáldozás módját. Általában a bérmálás előtti napon van a gyóntatás és a főpróba. A bérmálás után ajándékba kapnak egy emlékképet a plébániától. Itt az a szokás, hogy ezt bekeretezzük, hogy a falra is kitehető legyen. Továbbá kapnak egy ajándékkirándulást. Eleinte Esztergomba mentünk a Mindszenti-zarándoklatra, de mostanában inkább az egyházmegyei gyermeknapra vágyakoznak.

— Mit tapasztal, a bérmálkozók, hogy élik ezt meg, nagy várakozással vannak?
Gáspár Mátyás: — Készülnek. Én persze egy kicsit elégedetlen vagyok a komolytalanságuk miatt, de utána visszagondolok a gyermekkoromra. Én is hetedikes koromban bérmálkoztam. Mi sem voltunk komolyabbak. Úgy látom, hogy a legtöbben becsülettel vesznek részt a felkészülésben. Nem mondom, hogy nagyon szeretnek tanulni, de a gyakorlati feladatok elvégzésében lelkesek.

— A gyerekek megkapták a Szentlélek ajándékát, nagykorú kereszténnyé váltak, Mátyás atya a továbbiakban is figyelemmel kiséri a hitéletüket?
Gáspár Mátyás: — Ajakon elvétve van olyan, hogy valaki nem bérmálkozik. Nincs ifjúsági hittan, de a házszentelésen igazából minden innen induló gyermek ifjúkori sorsának alakulásáról hallok. Persze a legnagyobb élményem az mindig a húsvét előtti nagypéntek és nagyszombat, amikor hazajönnek az ajaki fiatalok az ország, és ma már a világ minden részéből, és mi János atyával délelőttönként 3-4 órát a gyóntatószékben töltünk, és megtapasztaljuk, hogyan is működik a Szentlélek. Sokan azt mondják, hogy az ajakiak csak megszokásból gyónnak húsvétra. Én azt mondom– lehet, hogy a szülő figyelmeztetésére -, de mégis a Szentlélek munkálkodása által őrzik a hitüket és újítják meg minden bűnbánattartással a megbérmálkozott ajaki fiatal.

— Mit jelent neked a bérmálkozás szentségének a felvétele, hogyan hatott rád Felföldi atya szent beszéde?
Nagy Nóra bérmálkozó: — A bérmálkozás minden katolikus fiatal számára fontos életesemény, melyben megkapja a Szentlélek ajándékát. Megtisztelő, hogy magunk újíthattuk meg a keresztségi fogadalmunkat, ezáltal nagykorú kereszténnyé válhattunk. Felföldi atya szent beszéde nagy hatással volt rám, a téma aktuális volt számunkra, mivel pályaválasztás előtt állunk, és megnyugtatott minket abban a hitben, hogy Isten segítségünkre lesz, nemcsak most, hanem minden élethelyzetben.

— Mi alapján választottál védőszentet?
Nagy Nóra: — Szent Anna élete nagy hatással volt rám, mivel ő adta a világnak Szűz Máriát, Jézus édesanyját. Nagyon sokat imádkozott és várt azért, hogy gyermeke szülessen, ez példát ad arra, hogy az életben mindig kitartónak kell lenni, és bízni Istenben. Azt gondolom, hogy tiszteletre méltó és példamutató nő volt, ezért választottam őt.

— Felelősséget érzel-e azáltal, hogy bérmaszülő lettél?
Nagy Tünde bérmaszülő: — Igen, nagyon fontosnak tartom, hogy igyekezzek jó példával támogatni őt, hogy élete folyamán soha ne térjen le az Isten által meghatározott útról, és mindig igyekezzen jó keresztény módjára élni az életét. Úgy gondolom, hogy ez a támogatás kölcsönös, azáltal, hogy bérmaszülő lettem én is megerősödtem hitemben, és remélem, hogy méltó példaként szolgálhatok számára.

— Szülőként hogy érezted magad, milyen érzések töltötték el a szívedet bérmálkozás alatt?
Nagyné Takács Angéla: — Megható volt látni a felnőtt kereszténnyé vált gyermekemet, büszke vagyok arra, hogy keresztény hitben való nevelésünk és Isten irányítása által felkészült lélekkel és erős hittel vehette fel a bérmálás szentségét. A jövőben is imádkozni fogok Istenhez azért, hogy gyermekemet védje és segítse a keresztény életében.

— Az iskola hogyan segítette a bérmálásra való felkészülést?
Ragány Zsuzsa, az ajaki katolikus általános iskola intézményvezető helyettese: — Az egyházközség, a családok és a gyerekek, valamint katolikus intézményünk is fontos eseményre készült ősz óta, hiszen a bérmálkozók bemutatása 2018. október 7-én a 11 órai szentmisén már megtörtént. Mi, az iskola részéről az adminisztrációs adatok egyeztetésében segítettünk Gáspár Mátyás atyának, iskolánk lelki vezetőjének. A jeles nap közeledtével, az ünnep fényének emelésében, szervezésben a munkatársaink is kivették a részüket.

— A tanítványaid bérmálkoztak, felnőtt keresztények lettek. A szertartás alatt milyen gondolatok ébredtek benned?
Ragány Zsuzsa: — Közösségünk olyan fiatalokkal gazdagodott, akik most megtették az első lépést felnőtt keresztény életük útján, hiszen ők maguk döntöttek, hogy szeretnének bérmálkozni. Felnőttek lettek a gyerekek, akiket nevelünk és oktatunk az iskolában, hiszen szívük egész tudatosságával tettek ígéretet arra, hogy Isten törvényei szerint fognak élni. Isten gondját viseli a mi életünknek, bérmáláskor eláraszt bennünket Szent Lelkével. Köszönetet mondok az Úrnak ezért az ajándékért, kérem, hogy segítsen mindnyájunkat, hogy valódi keresztényként élhessünk és örömmel haladjunk a Szentlélek tanítása szerint. Arra kértem Istent, hogy különösen a most megbérmált fiatalok, a templomból hitvalló és a Szentlélekben lángra gyúlt emberként hagyják el a Nagyboldogasszony-templomot, és cselekedjenek egy életen át Krisztus útmutatásai szerint, hogy a Lélek működhessen bennük. Kívánom, hogy a Szentlélek hét ajándéka (bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem) hassa át személyüket és gyümölcsei (szeretet, öröm, béke, kedvesség, ...) legyenek jelen életük mindennapján.

Hasulyóné Rutkai Éva
sajtóapostol - Ajak

 • Galéria:
  • 01_
  • 02
  • 03
  • 04
  • 07
  • 08
  • 09
  • 11
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 22
  • 23
  • 23_