2019. május 14., kedd 13:47

„Krisztus katonái…” – Sziklai Dávid diakónus gondolatai az Egyházmegyei Ministránstalálkozóról

Április 27-én szombaton a ministránstalálkozóra érkezett fiatalok fiúk az imádság, a játék és a közösségi együttlét légkörében tölthettek egy nagyszerű napot a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban. A találkozót Kálmán József egyházmegyei ministránsreferens atya szervezte.

A napot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya ünnepi szentmisével nyitotta meg. Beszédében felhívta a figyelmünket arra, hogy mindannyian ministránsok vagyunk, még a püspök is, hiszen Istent szolgáljuk. A szentmise után a ministránsok kiscsoportokat alkottak, és a kispapok vezetésével, különféle vetélkedőkön, sorversenyeken, interaktív kápolnai és sekrestyei programokon vettek részt. Ezek a programok, nemcsak a ministránsoknak, hanem a szervező kispapoknak is nagy élményt jelentettek. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban egy-két kispapi kommentet had idézzek. Az alábbiakban az egyházmegyénk kispapjainak a találkozón megtapasztalt benyomásait igyekszem bemutatni.

Nyeste Tamás: A találkozó legfontosabb mozzanata számomra a közös csapatjáték volt, melyet a Kahoot nevű applikáció segítségével valósítottunk meg. Öröm volt látni, hogy a ministránsok milyen felszabadultak és mennyire élvezik a játékot a kispapokkal együtt.

Szidor János: Az előző évekhez képest most voltak új dolgok is, például a Kahoot! nevű alkalmazás, amelynek segítségével több kvízt is képesek voltak megoldani a ministránsok, persze csoportra osztva. Ez a játék a délutáni programnak is a része volt. Ahogy a gyerekeken is látszott, nagyon tetszett nekik az egész nap, hiszen érdekesek, viccesek voltak a kvízek, volt tánc és sok egyéb program. Az eddigi évekkel összevetve a mostani volt számomra a leginkább élvezetes és a legizgalmasabb, jó volt látni a rengeteg vidám arcot.

Máté Péter: Jó volt megismerkedni az egyházmegyénk ministránsaival, és remek volt régi ismerősökkel is találkozni. Hála Istennek, ebben az esőzés sem jelentett akadályt a számunkra.

A délelőttöt tovább színesítette a Shalom közösség koncertje és tanúságtétele. Az ebéd után a program játékos vetélkedővel és eredményhirdetéssel folytatódott. A ministránsnapot a zsolozsma ünnepélyes elimádkozásával zártuk.
Az idei ministránstalálkozóról szóló beszámolót Szabó Gábor gondolataival zárom: Isten szolgálatában élni kegyelem, szabadság és öröm. Ez mutatkozott meg az idei ministránstalálkozó résztvevőin. Valóban kegyelem, hiszen nem mindenkinek adatik meg olyan közelségben szemlélni és szolgálni a jelenlévő Jézus Krisztust, mint a ministránsoknak. Valóban szabadság, hiszen egy olyan szolgálatról, hivatásról beszélünk, mely csakis egyedül az ember szabadságát követeli meg, ezáltal téve őt egészen szabaddá. Végül valóban öröm, hiszen amikor összegyűlnek találkozásra Isten kiválasztott szolgálattevői, akkor mint testvérek tudnak egymással örülni, nevetni. Szükségünk van olyan szolgálattevőkre, akik ezt a kegyelmet képesek szabadon és örömmel végezni. Szükségünk van Krisztus katonáira!

Sziklai Dávid

Fotó: Papp Ágoston
diakónus

 • Galéria:
  • IMG_7403-1
  • IMG_7409-1
  • IMG_7428-1
  • IMG_7851-1
  • IMG_7853-1
  • IMG_7854-1

Free Joomla templates by L.THEME