2019. február 11., hétfő 10:34

Alapítójuk égi születésnapját ünnepelték a Segítő Nővérek Nyíregyházán

„Taníts mindent odaadni, amennyiben megőrzöm magam és megőrizni magam, amennyiben odaadom magam!” (Gondviselésről nevezett Boldog Mária)

A Nyíregyházán is szolgáló „A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációjához tartozó Segítő Nővérek nyílt napra invitálták az érdeklődőket 2019. február 7-én. Ezen a rendhagyó rendezvényükön, Eugenie Smet a rend alapítójára, rendi nevén Gondviselésről nevezett Boldog Mária égi születésnapjáról emlékeztek meg.

Az idelátogatók diaképek vetítése közben ismerhették meg a rend alapításának történetét, és különleges működését szerte a nagyvilágban. A rend 1856-ban alakult meg Párizsban. A fényképek bemutatása során Tomka Magdolna nővér ismertette alapítónőjük életútját, beszélt a rend karizmájáról.
A Gondviselésről nevezett Mária a szerzetesrendjének alapításakor korának nyelvén fogalmazza meg a karizmát: „A tisztítótűz mélyétől a földkerekség végső határáig menni”. Ebben már benne rejlik a „szentek közösségének” mindenképpen aktuális gondolata: "Minden élő és halott ember együtt képezi a testet, melynek feje Krisztus.” (Sr. Sigrid Spannagel, Ausztria)
Magdi nővér képeket villantott fel a rendhez tartozók életéről, a nővérek magyarországi és külföldi tevékenységéről. Ide tartozik a tanítás, nevelés és a képzés is, majd elmondta, ő maga több iskolában tanít hittant, németet, tart ifjúsági lelkiprogramokat és mentálhigiénés lelkigondozóként végez lelkigondozást, lelkikísérést.

A nővérek tevékenysége sokoldalú (a teljesség igénye nélkül néhány példa): lelkigyakorlatokat tartanak, orvosként, betegápoló nővérként betegeket gyógyítanak, idősek otthonában szolgálnak, sérült embereket ápolnak.
A vetítés utáni beszélgetésben az örömről is szó volt, amelyet Ferenc pápa így fogalmazott meg és közvetített a nővérek felé: „Ahol megszentelt személyek vannak, ott mindig öröm van.”
Ezt követte az ünnepi szentmise, melyet Szenes István atya, a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség elöljárója mutatott be. Szemléletes példákkal beszélt a szerzetessé válásról, a Krisztussal való mindennapos kapcsolatról, párhuzamba állítva a hívők és a szerzetesek életét. A misét mélyen áthatotta a szeretet és elhivatottság érzése.

Agapé zárta az ünnepséget, ami alatt az elhangzottakról tudtak a részvevők beszélgetni, kérdéseikre választ kapni.
Párizsban, az anyaházban, a rendház kapuján az a gyönyörű szó áll, mely leginkább visszatükrözi a nővérek karizmáját: „REMÉNY”. A nemzetköziség kifejezéseként a sok különböző nyelv között magyarul is olvasható: remény. E remény megerősödésével indulhattunk haza a nyílt napról.

Zagyva Klára
médiaképzős hallgató
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium,

  • Galéria:
    • A rend alapítónő-1
    • A résztvevők közül néhányan-1
    • Az előadás -  Magdi nővér
    • geschichte_P1340998_05-810x456

Free Joomla templates by L.THEME