2019. február 04., hétfő 08:28

Akkor jó a szeretetünk iránya, ha Isten felé mutat - Szerzetesek találkoztak a Megszentelt élet napján Debrecenben

„Igazi hivatásébresztő a boldog szerzetes, és a boldog pap. Imádkozzunk értük, hogy szentek és boldogok legyenek Istennek odaadott életükben, és hitelesen tegyenek tanúságot arról, hogy elérkezett Isten országa.” — Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutatott be a megszentelt élet napján — Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén — február 2-án Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban.
A szentmisén — amelynek kezdetén a megyéspüspök gyertyaszentelési szertartást végzett —, részt vettek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében élő és munkálkodó szerzetesközösségek tagjai is, hogy együtt imádkozzanak újabb hivatásokért, hálát adjanak szerzetesi hivatásuk kegyelméért, és újra felajánlják életüket Isten szolgálatára.

Palánki Ferenc megyéspüspök bevezető gondolataiban a Szentírásból elhangzott szeretethimnuszra (1Kor 13) utalva elmondta, azt olvasva rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen sok aktivitás tartalmaz. A szeretet nemcsak semmittevés, egy tulajdonság, hanem cselekedetekhez kötődik, Istennek a lényege, aki elküldte hozzánk Fiát, hogy velünk találkozhasson. A szeretet, amelynek forrása Isten, elindul, szíven talál bennünket és túlcsordulva eljut minden emberhez. Ha a szeretet a másik ember felé irányul, akkor a forrás felé mutat.

Ezután a főpásztor Eric Fromm pszichológus „A szeretet művészete” című könyvéből idézett: „A ma embere abban a nagyon nagy tévedésben van, hogy annál nagyobb szeretetet kap, minél szeretetre méltóbb.” Megfontolandó ez a mondat, mert napjainkban az ember mindent megtesz, hogy szeretetre méltó legyen, hogy a világ elfogadja. Így tesznek a fiatalok is, akik öltözködésükkel, divatkövetésükkel, viselkedésükkel igyekeznek belesimulni a környezetükbe.
Mutatjuk, hogy milyen szeretetre méltók vagyunk, arra gondolván, így több szeretetet kapunk. Amikor mások szeretetét kolduljuk, a szeretetünk magunk felé irányul — hangsúlyozta a megyéspüspök. Jézus arra hívott bennünket, hogy szeretetének forrásából merítsünk, rá figyeljünk, tőle tanuljunk életünk minden pillanatában, imádságainkban, Istennel való kapcsolatunkban.

Válaszolunk–e Isten szeretetére? Ferenc püspök az elhangzott evangéliumi szakaszra ( Jézus a názáreti zsinagógában - Lk 4,16-30 ) rámutatva elmondta, Jézus szavain a názáretiek megbotránkoztak, mert tele voltak előítéletekkel. A „botránkozás” kifejezés bibliai értelemben azt jelenti, hogy próbatételben elbukni. A názáretieknek ez próbatétel volt, ők nem tudták elfogadni, hogy egy közülük az Isten fia, a Megváltó. Előítéleteikben csak azt figyelték, hogy ki beszél, és nem pedig azt, hogy mit mond.
Isten mindannyiunkat meg akar látogatni kegyelmével, hogy válaszoljunk szeretetére, de ha visszautasítjuk, áthalad köztünk és elmegy. Lehetőségünk van tehát arra, hogy befogadjuk Őt, vagy élhetünk azzal a szabadsággal is, hogy visszautasítjuk kegyelmét.

A környezetünkben élő szerzetesek segíthetnek nekünk abban, hogy életükkel, szolgálatukkal, túlcsorduló szeretetükkel bemutassák a világnak, amit Krisztustól tanultak. Ők felismerték Isten látogatásának idejét, találkoztak Vele, kegyelméből merítenek, és szeretetét továbbadják mindenkinek, akivel találkoznak.
Imádkozzunk tehát a szerzetesekért, papokért, hogy hiteles cselekedeteikkel megvalósítsák Isten tervét és mutassanak példát abban, hogy csak elkötelezett módon, odaadottságban érdemes élni, mert így lehet az ember igazán boldog — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében az alábbi szerzetesrendek, közösségek működnek: Szent Domonkos Rend, Kamilliánus Rend, Boldogasszony Iskolanővérek, Szent Kamill Leányai Szerzetesi Intézmény, Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek, Szent Orsolya Rend, Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért krisztushívők egyházmegyei jogú hivatalos társulása.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A0234-1
  • 7M7A0242-1
  • 7M7A0244-1
  • 7M7A0249-1
  • 7M7A0250-1
  • 7M7A0253-1
  • 7M7A0257-1
  • 7M7A0268-1
  • 7M7A0275-1
  • 7M7A0281-1
  • 7M7A0285-1
  • 7M7A0293-1
  • 7M7A0294-1
  • 7M7A0298-1
  • 7M7A0299-1
  • 7M7A0300-1
  • 7M7A0306-1
  • 7M7A0307-1
  • 7M7A0308-1
  • 7M7A0315-1
  • 7M7A0316-1
  • 7M7A0318-1
  • 7M7A0320-1
  • 7M7A0323-1
  • 7M7A0326-1
  • 7M7A0328-1
  • 7M7A0330-1
  • 7M7A0331-1
  • 7M7A0332-1
  • 7M7A0335-1