2019. január 29., kedd 15:23

Életünk legnagyobb kalandját élhetjük át - Szentesi Csaba atyával beszélgettünk a Szentlélek szemináriumról

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. És akkor egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket" (ApCsel 2,1-4).

A Szentírás a közel 2000 évvel ezelőtt történt első pünkösdi jelenetet írja le. Erre az eseményre sokan ma is mint egyszer előfordult történésre gondolnak, pedig a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor is megtapasztalhatjuk a Szentlélek kiáradását.
1967. február 18-án — a Szentlélek Kongregáció által fenntartott — pittsburghi egyetem kápolnájában oktatók és hallgatók kitárt karral imádkoztak, és úgy érezték, hogy a Szentlélek ereje tölti el őket. Ez a megtapasztalás rövid időn belül sokfelé megismétlődött az USA katolikusai között. Azóta is számtalan alkalommal milliók tapasztalhatták meg a Szentlélek kiáradásának csodáját. Ez történik a Szentlélek szeminárium során is. A közlejövőben a debreceni Szent László Domonkos Plébánián készülnek ilyen lelkigyakorlatra. A február 14-én induló 9 alkalmas találkozóról Szentesi Csaba görögkatolikus parókussal a Szentlélek szeminárium vezetőjével beszélgetünk.

— Már ötödik alkalommal veszek részt Szentlélek szemináriumon, kétszer résztvevőként és kétszer vezetőként. Sokan emlegetik a néhai debreceni Farkas András atyát, akivel először volt szerencsém együtt vezetni a Szentlélek szemináriumot. András atyát különleges embernek ismerték. Talán az idősebb generáció emlékszik arra, hogy a plébániájának közösségi termében volt egy szék, amin csak ő foglalhatott helyet. Néhány évi ismeretségünk után megengedte, hogy a székébe üljek. András atya ezután választott ki engem erre a megtisztelő feladatra.

— Sokak szeme előtt csak a kilenc héten át tartó szeminárium maratoni hosszúsága lebeg, és azt gondolják, ekkora áldozatot nem tudnak hozni még önmagukért sem.

—Igen, az ember így gondolkodik. Amikor meghirdetnek egy programot, mindjárt az első kérdésünk — ami természetes —, hogy meddig tart. Sajnos a rohanó világban az idő prioritásában élünk. De ha tudnák azt, hogy életünk legnagyobb kalandját élhetjük át, nem érdekelne bennünket az idő. Valóban egy nagy lehetőségről van szó. Ha valaki elvégzi a Szentlélek szemináriumot, az egész életét oda tudja adni az Urnak. Erről szól Szent II. János Pál pápa jelmondata is: "Totus tuus" — "Egészen a Tiéd".

— Akkora ereje van?

— Igen. A Szentlélek szeminárium alatt és utána kiteljesedik az ember élete. Olyan, mint egy vérfrissítés, transzfúzió, ami arra szolgál, hogy felpezsdítse az egyébként is gondterhes életünket, ami miatt sok mindent elfelejtünk, például azt, hogy hol élünk.

— Hol élünk? Ha valaki feltenné ezt a kérdést, nem biztos, hogy első gondolatunk Isten országa lenne. Tudatosodik ez bennünk?

— Ha valóban tudatosodna bennünk az, hogy itt és most az Isten országában élünk, akkor nem hiszem, hogy lógó orral járnánk a világban, hanem a boldogságtól sugároznánk, és ez vonzóvá tenné a kereszténységet. Jézus a nyilvános működése alatt folyamatosan Isten országáról beszélt. Hasonlatokkal, példabeszédekkel mutatta meg nekünk, hol élünk. A görög basileios királyt jelent. Tehát Jézus Krisztus ennek az országnak, királyságnak az uralkodója, és ha én ebben az országban élek, akkor az Ő szabályait követem. Ez egy elköteleződés.
Isten országa hasonlít ahhoz a szántóvetőhöz, aki ha talál egy kincset, elmegy, és eladja mindenét, megveszi a földet, hogy a kincs az övé legyen. Mi, ha egy kincsre lelnénk, körülnéznénk, lát e valaki, nehogy más is észrevegye, és jó mélyen elrejtenénk azt. De Isten országa olyan kincs, amiért mindent odaadok, hogy az enyém legyen, mert a legtöbbet birtokolnám.

— Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára Debrecenben járt a közelmúltban, és tanúságot tett hitéről. Többek között elmondta, a Szentlélek szeminárium változtatta meg az életét. Azóta is (25 éve) naponta végez szentségimádást. Azt is hozzátette, hogy amikor betöltötte őt a Szentlélek, utána a beteg emberek gyógyulásáért imádkozott sikerrel. Tehát a történet nem 2000 éves.

— Ez így van, a Szentlélek ereje ma is működik bennünk. Ha valaki elvégzi a Szentlélek szemináriumot, akkor tud másokon is segíteni. Sokan szenvednek a mai kor mentális betegségeitől is, a megbocsátásra való képtelenség, a depresszió, az önbizalomhiány miatt. Ebben segít az életgyónás, ami része és egyik oszlopa a Szentlélek szemináriumnak. Az életgyónást bárkinél elvégezhetjük.

— Miben különbözik az életgyónás az általános gyónástól?

— Az életgyónásra készülve át kell gondolni az egész életünket attól az időszaktól kezdődően, amióta ráeszméltünk létezésünkre. Ki kell mondani azon bűneinket, amelyek még mindig fájnak annak ellenére, hogy azt már egy gyónás során letettük Isten elé. Sokan a gyónás után is szenvednek, szégyellik magukat a múltban elkövetett bűneik miatt, és továbbra is mardossa őket a lelkiismeret, nem tudnak megszabadulni a tetteiktől. Nehéz ezt hordozni. Az életgyónás az Istenről alkotott képet is javítja, hiszen ha önmagamnak nem tudok megbocsájtani, akkor Isten bocsánatát sem hiszem el, és ezek összefüggenek. A szentgyónásban a Szentlélek működik mind a papban, mind a gyónóban.

— Kiknek ajánlott a Szentlélek szeminárium? Házaspárok, családtagok együtt tudnak szabadon, őszintén részt venni ezen?

— Ennek nincs akadálya. Természetesen, családtagok részvételét is várjuk. A két órás program dicsőítéssel (gitár, hegedű, zongora hangszerek kísérete mellett) kezdődik, ezt követi a tematika szerinti tanítás, a kiscsoportos beszélgetés, végül imával zárul a program. Az utolsó alkalom végén egy küldetési szentmisén veszünk részt.
A családtagok választhatnak maguknak más-más csoportot a beszélgetésekhez. De azt is hozzá kell tennem, bármi elhangzik a beszélgetéseken, az a jelenlévők között marad. Továbbá vannak, akik nem szeretnék megosztani gondolataikat a beszélgetések során, ezt nyugodtan megtehetik, teljesen szabadon vehetünk részt a lelkigyakorlaton.

— Az életgyónás után a másik legkiemelkedőbb pillére a programnak a lélekáradás. Ez mit jelent?

— Ezen alkalmon a Szentlélek adományait kapjuk meg. Ebben a Szent Ferenc kisnővérek segítenek, akik Bükkszentkeresztről érkeznek majd hozzánk arra az alkalomra. A lényegi mozzanat során külön-külön mindenki fölött imádkoznak. A fejünk fölé tartják a kezüket és az imádság alatt elmondják, hogy ki milyen karizmákat kapott a Szentlélektől, Aki konkrétan kimondja — rajtuk keresztül —, kinek mi a küldetése. Ez nagyon különleges.

Egyik alkalommal a debreceni Megtestesülés-templomban tartott evangelizációs alkalmon Mónika nővér megkért, hogy én is imádkozzam vele a közbenjáró imádságban. Én szabadkoztam, mondván nekem ez nem megy. Mégis odaálltam, és együtt imádkoztunk a Szentlélekhez, hogy rajtunk keresztül áradjon ki, és megtörtént a csoda. Úgy imádkoztam Mónika nővérrel, mintha egész életemben azt tettem volna. Nagyon meglepődtem, mert megtapasztaltam, hogy eszköze voltam Istennek. Profán kifejezéssel élve úgy éreztem, hogy átfolyt rajtam a kegyelem. Magamon is csodálkoztam, hogy miket beszélek.

— Milyen karizmákat küld a Szentlélek?

— Nagyon sokszor a meglévő ajándékainkat, képességeinket erősíti meg. De van, aki a vendéglátás, a gyógyítás, a közbenjárás, a vigasztalás, az öröm, Jézus szeretetének továbbadása karizmáját kapja.
A vendéglátás karizmájáról eszembe jutott az első szolgálati helyem, ahol családok úgy fogadtak, mintha maga Jézus érkezett volna a házukba. Ez szavakkal leírhatatlan élmény volt számomra. Gyakran visszaemlékszem egy idős, gyermektelen házaspárra, Vince bácsira és Ilonka nénire, ők közel laktak hozzánk, és gyakran meglátogattam őket, sokszor csak egy köszönés erejéig, de Ilonka néni úgy köszöntött, mintha már vagy 20 éve nem láttuk volna egymást. Pedig egy héten háromszor is bementem hozzájuk. Ha valaki alapból ilyen, akkor ezt a karizmát az Úristen megerősítheti benne.
Egyébként ebben a faluban él az emberek között egy olyan mondás, amely így szól: „A vendég nálunk Isten.” Tehát a vendéget úgy fogadják, mintha Isten lépett volna be hozzájuk.

— A Szentlélek szemináriumnak harmadik pillére az utolsó alkalom, a küldetési mise. Mi az üzenete ennek a szentmisének?

— A Szentlélek nem egyéni ambíciókra, saját előmenetelhez ad ajándékot, hanem Isten országának az építéséhez. A Lélekáradáskor megtudjuk, milyen karizmákat kaptunk, és ebben a szentmisében pedig a parancsot kapjuk meg azok teljesítésére. Mint ahogyan Jézus Krisztus a menybemenetele előtt az apostoloknak és az összes tanítványnak — vagyis nekünk —, küldetést adott az örömhír továbbadására. Rajtunk áll, hogy hogyan fogunk élni ezekkel a karizmákkal, ajándékokkal.

— És mi következik a Szentlélek szeminárium után?

— Komolyan kell venni a küldetésünket. Megtehetjük azt is, hogy hazamegyünk, és lassan elfelejtjük az egészet. De nagy hibát követünk el, ha így teszünk, hiszen magát Jézust utasítjuk vissza. Ő kér bennünket arra, hogy: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19) Ebben segít, ha a Szentlélek szeminárium után időnként találkozunk, hogy megosszuk egymással élményeinket akár egy terített asztal mellett. Az agapé midig nagyon fontos a közösség életében.

Nem találtam még ennél hatékonyabb lelkigyakorlatot. A Szentlélek szeminárium a katolikus karizmatikus megújulás lelkigyakorlata. Rávesz bennünket arra, hogy rendszeresen olvassuk a Szentírást. Valljuk, be hogy ez sem tartozik a hasznos szokásaink közé. Pedig mindannyiszor, amikor kinyitjuk a Bibliát — vagy megnyitjuk e telefonos alkalmazást —, abban a pillanatban beszél hozzánk az Isten. Képzeljük el, hogy mielőtt szól hozzánk, megszólít, kimondja a nevünket. Személyesen szól és mondja nekem az ott talált sorokat.

— A Szentlélek ajándékait a bérmálkozás szentségében megkapjuk. Katekézisek során hallunk Róla, mint a Szentháromságos egy Isten egyik személyéről. Mégis nehezen elérhető, megérthető számunkra. Ki a Szentlélek?

— Szerintem kevés olyan pap van, aki a teológiai igazságokon túl sokat tudna mondani a Szentlélekről. A Szentlélek szeminárium abban segít, hogy megérezzük a hatásait, azt, hogy mi történik velünk, amikor betölt bennünket.
Nagyon szép példa erre az, amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordán folyóban, leszáll rá a Szentlélek, majd kiviszi a pusztába, hogy böjtöljön, imádkozzon negyven napon át, és a negyvenedik napon az ördög megkísérti Őt. Abból, ahogyan visszautasítja az ördög próbálkozásait, sokat tanulhatunk. Jézus Szentlélekkel van betelve. Tehát, ha bennünket is betölt a Szentlélek, akkor az ördög nem tud velünk mit kezdeni, nincsenek eszközei. Ellenkező esetben könnyű prédájává válhatunk kísértéseinek.
Ha röviden szeretném megfogalmazni, mit is jelent a Szentlélek szeminárium: azt, amire minden keresztény vágyik. Élő istenkapcsolatot és egy életre szóló kaland kezdetét.

„A szeminárium bátorítást kíván nyújtani, hogy merjed teljes szívvel élni az evangéliumot, merjél hinni Isten határtalan szeretetében... Merjél hinni abban, hogy a keresztény élet győzelmes élet (Jn 8,32; 6,47), örömteli élet (Jn 15,14; 17,13), erővel teli élet (2Kor 12,10). Ez az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik és beteljesül. Isten teremtői szándékát valósítja meg, aki kezdettől fogva Fiához, Jézushoz akar hasonlóvá tenni mindenkit (Róm 8,29).” (Fábry Kornél atya)

A Debreceni Szent László plébánián (Debrecen, Füredi út 6.) induló Szentlélek szeminárium 2019. február 14. és április 11. között csütörtök esténként 18-tól 20.30-ig tart Szentesi Csaba atya vezetésével.

Jelentkezni lehet online is: http://szentlaszlo.dnyem.hu/?q=node/1010 

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 7M7A0467-1
    • 7M7A0470-1
    • 7M7A0483-1
    • 7M7A0486-1