2019. január 28., hétfő 10:52

200 éve szentelték fel az ajaki római katolikus templomot

Ebben az évben az ajaki Nagyboldogasszony-templom felszentelésének 200. évfordulóját ünneplik, ezért az egyházközség képviselő testülete a 2019-es évet jubileumi évnek nyilvánította.

Az alábbiakban Gáspár Mátyás, Ajak plébánosa a jubileumi év meghirdetésére írt gondolatait közöljük:

Kedves Testvérek!
A jubileumi évben szeretnénk visszatekinteni a múltba, hogy tisztán lássuk őseink értékeit, amelyek meghatározták életüket, hogy példájukkal továbbadják azokat gyermekeiknek. Ajak az a település, ahol az emberek tisztelik őseik emlékét, őrzik a hagyományokat, amelyeket bátran adják tovább a következő nemzedék tagjainak.

A jubileumi év, amit most ünneplünk arra irányítja figyelmünket, hogy a jelenben élve ismerve a mai világ történéseit, csodálkozzunk rá az emberiség által elért eredményeket, és magára az emberre is. Látni kell azt a szellemi harcot, amely folyik e világban körülöttünk. Ebben a szellemi harcban „az idő lemarja a gyomokat” és megmutatja a maradandó értékeket. Az élet bármely területén (vallás-tudomány-kultúra) megtaláljuk ezeket az értékeket, amelyekre lehet jövőt építeni. Azt szeretnénk, hogy Ajakon a múlt és a jelen igazi értékei találkozzanak egymással. A jubileumi évvel Ajak jövőjét szeretnénk építeni, alakítani, gyarapítani.

Mit jelent ez? Akik ma Ajakon élünk – tisztában vagyunk vele, hogy nem velünk kezdődött az élet ebben a városban. Már a XIII. századból vannak írásos emlékek az itt élő katolikus közösségről. Az egri plébániák története című könyv szerint a jelenlegi 200 éves templomunk már a harmadik — katolikusok által épített — templom Ajakon. Érzékelhető a történelem lényege: minden generáció akkor él helyesen, ha úgy adja át a helyét a következő nemzedéknek, ha az folytatni tudja és akarja azt az életet, amibe bele született.
A külső építkezések látványosak a belsők kevésbé. A mai kor talán a külsőre jobban törekszik, mint a belsőre. De mindannyian tudjuk, hogy a jövőt az anyaméh hordozza, a család építi és a Mindenható Isten adja ajándékba.

Reménykedünk abban és imádkozunk azért, hogy Ajak a jövő városa legyen.
Ebben a jubileumi évben, amikor templomunk felszentelésének 200. évfordulójára emlékezünk, szeretnénk, ha minden lelki program építené, gyarapítaná családjaink, egyházközségünk és Ajak városának életét.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok minden Ajakon élő testvéremnek egyházközségünk védőszentjének, a Nagyboldogasszonynak oltalmában eltöltött Istentől megáldott jubileumi évet.

Gáspár Mátyás plébános

Forrás: Ajaki egyházközség honlapja

 • Galéria:
  • _MG_4254-1
  • _MG_4265-1
  • _MG_4268-1
  • _MG_4271-1
  • _MG_4273-1
  • _MG_4274-1
  • _MG_4278-1
  • _MG_4281-1
  • _MG_4284-1
  • _MG_4285-1