2019. január 01., kedd 11:40

Új esztendőben új szívekkel dicsérjük Istent, és legyünk minden időben az Ő drága kedvében!

„Békesség Nektek” — hangzott fel Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntése december 31-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott év végi hálaadó szentmisén, amelyen a jelenlévő papok és hívek hálát adtak Istennek az elmúlt esztendőért és áldást kértek további életükre. A szentmisében megemlékeztek az aznap elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott érsek atyáról, megköszönve az életét, és mindazt, amit a világ- és a magyar egyház, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kapott rajta keresztül az Istentől.

„Az életét Istenhez igazító ember az év végi hálaadásban egy megjárt esztendő Isten adta ajándékaiért mond köszönetet” — idézte Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájának kezdetén az Adorémus erre a napra vonatkozó elmélkedésének első sorát, amelyet a elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek írt. A főpásztor kifejtette eszerint a gondolat szerint, mi, akik életünket Isten szeretete szerint akarjuk formálni, most hálát adunk azért a megjárt életért is, amelyet az érsek atya radikálisan odaadott Krisztusnak. Számára a Krisztuskövetés valóság volt.

A megyéspüspök az érsek atyához fűződő személyes élményeire is visszatekintett. Seregély érsek atya egyik alkalommal elmondta neki, hogy amikor gyermekkorában hitbeli kételyei voltak, minden nap elimádkozta a Hiszekegy imát a saját hitéért. A hitet Isten ajándékozza, ezért, akinek kételye van, az csakis Istenhez fordulhat segítségért. Majd segédpüspöki kinevezésekor és a későbbi években is az érsek atya jótanácsokkal, bölcsességekkel gazdagította őt, többek között azt is mondta, hogy minden nap imádkozzon azért, hogy soha ne tegyen olyat, ami ártana az anyaszentegyháznak.

Ezután a főpásztor összegezve az elmúlt évet visszatekintett néhány kiemelkedő eseményre, amelyekért hálát adott Istennek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 25. évfordulóját ünnepelte, sok jeles eseményen mondott ezért köszönetet a közösség. Idén két újmisés papot kapott az egyházmegye, és ebben az évben egy fiatal választotta a papi hivatást. Itt kérte a híveket a püspök atya, hogy imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Az egyházmegyének jelenleg 11 papnövendéke van, 2019-ben egy főt fognak pappá szentelni, kettőt pedig diakónussá.
A megyéspüspök a római ministránstalálkozóra is visszaemlékezett, ahol egyházmegyénk is képviseltette magát. Majd hálát adott a tanév eleji örvendetes eseményekért is, amelyeken az egyházmegye fenntartásában működő több iskola megújulását ünnepelték, újonnan megépült óvodát, épületrészeket adtak át. A debreceni Szent József oktatási intézmény nyolc tanteremmel gazdagodott. Ez is mutatja azt a kiemelkedő létszámnövekedést, amellyel büszkélkedhet az iskola. 2012-ben 220 növendéke volt az iskolának, 2018-ra — hat év alatt — megháromszorozódott ez a létszám, jelenleg 720 tanuló érkezik minden nap az intézménybe. Kiemelkedő eseményként a püspök atya az egyházmegyék karitász igazgatóinak hajdúszoboszlói konferenciáját is megemlítette.

A megyéspüspök hálatelt szívvel emlékezett a Rómában megtartott őszi Püspöki Szinódusra is, amelyről Magyarországot képviselve gazdag tapasztalattal, mély gondolatokkal tért haza. „Nagyon sok időt eltöltünk azzal, hogy meghatározzuk identitásunkat, hogy ki vagyok, de kevés időt töltünk azzal, hogy azt meghatározzuk, kiért vagyok.” Ferenc pápa a szinódus záró dokumentumában található gondolatát idézve kifejtette, mindannyiunknak át kell gondolni, mi a hivatásunk, feladatunk küldetésünk, kiért élünk. A megyéspüspök azért is hálát adott, hogy ez idő alatt a Szent Péter Bazilikában misézhetett Magyarok Nagyasszonya ünnepén, ahol több mint négyszáz székely hívő ajkáról csendült fel a székely himnusz.

Majd arra kérte a híveket, gondolják át életük eseményeit, kapcsolatukat Istennel, embertársaikkal, fedezzék fel a mindennapokban Isten jóságát, szeretetét, ezért pedig adjanak hálát. Majd beszédét Fodor Ákos, nemrég elhunyt költő gondolatával zárta: „Aki itt és most nem boldog éppen, az hálátlan.” Mindenért, minden körülmények között hálásnak kell lennünk, mert minden visszavezethető az Isten szándéka szerint való létre.

„Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a Jóisten kegyelmétől eltelve tudjunk helytállni az elkövetkezendő évben, legyünk mindig mindenért hálásak, megköszönve azt, hogy Isten létrehívott bennünket. Létezésünk nem céltalan, az örök életre vagyunk teremtve, amiért Isten kegyelmével együttműködve, egymást segítve tennünk kell a földi életünk során, hogy ne csak időben, hanem lélekben is egyre közelebb kerülhessünk az örök boldogsághoz” — fejezte be homíliáját Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Ezt követően dr. Krakomperger Zoltán, a székesegyház plébánosa az egyházközség 2018-as eseményeit számokban mutatta be. 162 keresztelés volt, ebből kilencen felnőttek. Jelenleg 12 katekumen készül a keresztség szentségének felvételére. Két személy teljes közösségre lépett a katolikus anyaszentegyházzal. 71 fő járult először az oltáriszentséghez, 16 felnőttnek szolgáltatták ki a bérmálás szentségét. 68 pár fogadott egymásnak visszavonhatatlan hűséget a házasság szentségében, utolsó földi útjára pedig 133 személyt kísértek.
A plébános köszönetét fejezte ki azoknak is, akik részt vállaltak az egyházközség hitéleti, anyagi gyarapodásában. 382 fő egyházfenntartási hozzájárulásának köszönhetően 2017-ben 4.946.700 Ft, 2018-ban pedig 6.472.900 Ft érkezett be az egyházközséghez.
A szentmise végén a hívek elénekelték a Te deum hálaadó énekét, majd a szentmise szentségimádással zárult.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A0623-1
  • 7M7A0625-1
  • 7M7A0629-1
  • 7M7A0633-1
  • 7M7A0634-1
  • 7M7A0636-1
  • 7M7A0638-1
  • 7M7A0639-1
  • 7M7A0641-1
  • 7M7A0642-1
  • 7M7A0643-1
  • 7M7A0647-1
  • 7M7A0649-1
  • 7M7A0651-1
  • 7M7A0652-1
  • 7M7A0654-1
  • 7M7A0658-1
  • 7M7A0660-1
  • 7M7A0661-1
  • 7M7A0663-1
  • 7M7A0665-1
  • 7M7A0667-1
  • 7M7A0672-1
  • 7M7A0673-1
  • 7M7A0677-1
  • 7M7A0678-1
  • 7M7A0680-1
  • 7M7A0681-1
  • 7M7A0682-1
  • 7M7A0685-1
  • 7M7A0686-1
  • 7M7A0688-1
  • 7M7A0689-1
  • 7M7A0692-1
  • 7M7A0693-1
  • 7M7A0694-1
  • 7M7A0695-1
  • 7M7A0697-1