2018. november 26., hétfő 10:11

Jubiláló házaspárok adtak hálát Krisztus Király ünnepén Debrecenben

A debreceni Szent Anna-székesegyház közösségéhez tartozó házaspárok házasságkötésük kerek évfordulója alkalmából adtak hálát Krisztus király ünnepének előestéjén, november 24-én, a szentségimádással egybekötött ünnepi szentmisén.

A szentmise homíliájában dr. Krakomperger Zoltán plébános köszöntötte az ünnepelteket és bevezető gondolataiban — utalva Krisztus Király ünnepére — elmondta, a házaspárok egymást szolgáló életükkel valóra váltják Krisztus uralmában való részesedésüket. Amikor Isten a bűnt és halált legyőző életét a házastársak egymással hitben megosztják, és ebben részesítik családtagjaikat, akkor ezzel egyre jobban a magukénak érzik Krisztus Király uralmát, amely az élet szolgálatát jelenti. Zoltán atya hozzátette, a jelenlévő házastársak az élet szolgálatát több szinten is ellátják Isten akarata szerint. Ez és Krisztus uralmának elfogadása megannyi áldást ajándékoz. Ezért is illeti az élet Urát a hálaadás.

Krisztus uralma — ellentétben azzal, ahogyan Pilátus gondolta — más természetű, nem evilági. Ő a bűn szolgáit tette szabaddá az irgalmasság és könyörület gyakorlásával. A plébános hangsúlyozta, a házastársak azért is hálát adnak, hogy megköszönjék mindazt az irgalmasságot, amit Istentől kaptak házastársuk közvetítése által. Mert Isten könyörületes adományait mindig embereken keresztül közvetíti felénk. Miként Krisztus a szabadító, a krisztushívó házastársak is egymás számára szabadulást közvetítők.

Majd a hálaadás következő irányultságára fordította a jelenlévők figyelmét Zoltán atya, amely nem más, mint tanúságtétel az igazságról. Az igazság teljessége a reménység távlatát adja, amely a nap lenyugvásával nem fejeződik be, egészen az Isten országába ér ahol ez beteljesedik. A reménynek ilyen tanúi a világban a hálaadó házastársak.

Befejező gondolatként a plébános a házastársak kapcsolatuk misztériumáról beszélt, amelyben Isten szeretete él. A szentségi házasság kezeskedik a szeretet jelenlétéért, amely áldozathozatal nélkül nem működik. Az Isten szeretetében élő házastársak napról napra meghozzák egymásért áldozatukat, amely lemondás nem önmagáért van, hanem nagyobbnak van alárendelve. Krisztus igazsága az istenszeretet elbűvöli az embert, így meg tudja hozni életének legmerészebb döntését, azt, hogy évről évre odaszentelje életét házastársának. Így szemlélhetjük Isten misztériumát, amint az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége visszavonás és megalkuvás nélkül egymásnak szenteli életét — fejezte be gondolatait dr. Krakomperger Zoltán plébános.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi EgyházmegyeA

 • Galéria:
  • 7M7A0172-1
  • 7M7A0175-1
  • 7M7A0176-
  • 7M7A0176-1
  • 7M7A0184-1
  • 7M7A0186-1
  • 7M7A0193-1
  • 7M7A0195-1
  • 7M7A0197-1
  • 7M7A0200-1
  • 7M7A0210-1
  • 7M7A0216-1
  • 7M7A0219-1
  • 7M7A0221-1
  • 7M7A0227-1
  • 7M7A0231-1
  • 7M7A0232-1