2018. augusztus 31., péntek 08:43

Tanév eleji értekezletet tartottak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézményvezetőinek

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési és szociális intézményeinek vezetői, gazdasági szakemberei részére tartottak tanév eleji értekezletet 2018. augusztus 30-án, Debrecenben, az egyházmegye püspöki hivatalában. A vezetőket Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte, majd Molnár Katalin EKIF főigazgató és Béres Nándor, az egyházmegye gazdasági igazgatója tartott tájékoztatót.

Palánki Ferenc megyéspüspök bevezető gondolataiban köszönetét és háláját fejezte ki Megyesi Máriának, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének az eltelt 25 év vezetői munkájáért, amely idő alatt fantasztikusan megalkotta, felépítette a nyíregyházi katolikus intézményt. Megyesi Mária nyugdíjba vonulása előtti utolsó tanévét kezdi az intézményében, így az egyházmegye pályázatot ír ki a nyíregyházi intézményvezetői állás betöltésére.
Palánki püspök atya gazdasági vonatkozású változást is jelentett be. Fenntartói utasításra, a plébániák szerződéskötéséhez hasonlóan, a köznevelési és szociális intézményeket érintő beruházási, felújítási szerződéseket a továbbiakban — 2018. szeptember 1-től — az egyházmegye hagyja jóvá. Ezután a főpásztor örömmel konstatálta, hogy a 2016 decemberében kapott állami támogatásból rövid idő alatt 10 projekt valósult meg az egyházmegyében, amely során iskolák újultak meg, új épületrésszel, tornacsarnokokkal gazdagodtak, óvodát alapítottak, építettek, épültek. A főpásztor hangsúlyozta, ez után következik az épületek teleimádkozása, a hétköznapi helytállás, amelyben a legfontosabb feladat Istentől, a forrástól kapott szeretet továbbadása.

Béres Nándor, az egyházmegye gazdasági igazgatója tájékoztatást nyújtott a jelenléti ívek vezetésének új rendjéről, a várható ÁSZ vizsgálatokra való eredményes felkészülés érdekében elvégzendő feladatokról; a 2018. szeptember 1-je után kötött beruházási, szolgáltatási, eszköz ill. anyagbeszerzési szerződések fenntartói jóváhagyásának menetéről; a meglévő Szabályzatok aktualizálásáról; az egyházmegyei intézmények biztosításához kért új adatokról; a közüzemi díjak havonkénti vezetési rendjéről. Végül informálta a magasabb vezetőket az elkészült Hitoktatási Szabályzatban megfogalmazottakkal kapcsolatban.

Az intézményvezetői értekezleten elfogadásra került a 2017/2018. tanév szakmai munkájának fenntartói értékelése, amelyet Molnár Katalin főigazgató készített az intézményi beszámolók és a záró tantestületi értekezleteken hallottak alapján.
Az új tanév kiemelt feladatai között szerepelnek: a szülők bevonása a lelki életbe, a lelki programokba; a fenntartói stratégiai tervben megfogalmazottak teljesítése; digitális módszertani kultúra fejlesztése; OKM eredmények javítása (ahol szükséges); a képességek szabad kibontakoztatása a felzárkóztatás és a tehetséggondozás eszközeivel; Élménypedagógia – élményiskola megvalósítása; érzelmi intelligencia erősítése a diákok és a felnőttek körében is a lemorzsolódással érintett tanulók számának csökkentése; a tanulói mulasztások csökkentése (ahol szükséges); a főigazgató által különösen is hangsúlyozott vonzó intézmények működtetése.
Minden intézményvezető megkapta Molnár Katalin által elkészített 2018-2019. tanévre vonatkozó egyházmegyei helyi rendet, amely dokumentum segíti a feladatok megnevezésével és a határidők pontos megjelölésével az intézményvezetők munkáját.

Az intézményvezetők és gazdaságvezetők szakmai megbeszélése után kötetlen beszélgetéssel és ebéddel zárult a rendezvény.

Molnár Katalin főigazgató
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A0328-1
  • 7M7A0331-1
  • 7M7A0332-1
  • 7M7A0333-1
  • 7M7A0337-1
  • 7M7A0338-1
  • 7M7A0339-1
  • 7M7A0342-1
  • 7M7A0343-1
  • 7M7A0344-1
  • 7M7A0345-1
  • 7M7A0346-1
  • 7M7A0348-1
  • 7M7A0349-1
  • 7M7A0352-1
  • 7M7A0353-1
  • 7M7A0354-1
  • 7M7A0356-1
  • 7M7A0358-1
  • 7M7A0359-1
  • 7M7A0360-1