2018. augusztus 02., csütörtök 20:33

Kármelita közösség alakul a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a 18.00 órai ünnepi szentmise keretében megalakul Nyíregyházán a Nagyboldogasszonyról nevezett Világban Élő Kármelita Közösség (VÉK). Ezen alkalmon 6 hívő végleges ígéretet tesz és 2 hívő beöltözésére is sor kerül. 
Mise előtt Szentségimádásra és a Kármelhegyi Boldogasszony litánia végzésére hívják a kedves testvéreket, lelki vezetőket, skapulárét felvevőket. A közösség alakulásának előzményeként 2018. június 24-én fr. Vörös Imre András OCD a Kármelita Rend magyarországi tartományfőnöke megáldotta és feladta néhány nyíregyházi hívőnek a Kármelhegyi Boldogasszony közösségét jelképező skapulárét, a vállruhát. A tartományfőnök prédikációjából a hívek megismerték a kármel rend történetét és betekintést nyerhettek annak lelkiségébe.

„Az ország másik végéből, Sopronból érkeztem hozzátok, és ezen a hosszú úton az embernek sok gondolat átfut a fején. Úgy érzem, hogy Máriának ezen a vidéken újra van terve és szeretne egy olyan dolgot véghezvinni, ami az Ő műve.” – kezdte homíliáját Vörös Imre András. Kiemelte, hogy Szűz Mária legfőbb műve a szeretetnek a cselekvése, mely az Istennek való önátadást jelenti. Mária által különös módon meghívást kapunk egy közösségbe és ez által az Ő családtagjai lehetünk.

A tartományfőnök elmondta, hogy Ő maga sem tudja a mai napig, hogy miért lett kármelita, hogy miért is szólította meg az Úr, de az évek során egyre több dolgot megértett, amiket örömmel átad azoknak, akik erre kíváncsiak. Rávilágított arra is, hogy az emberek félnek felismerni Isten közeledését, nem hallják meg a hívást, mert azt gondolják ez nem lehetséges. Ekkor kell egy kicsit elcsendesedni és elvonulni, hogy rátaláljunk arra az útra, amit Isten megálmodott számunkra. Példának hozta fel Illés próféta életét, ahonnan a rend maga is indult:
„Illés egyszer csak felállt és elindult a pusztára, mert nem értette, hogy miért más, mint a többiek. Ő az Istennel akart tartani, mert megragadta a lélek. Isten magához hívta Őt, majd felkészítette arra a nagy feladatra, ami a választott népmegtérítését jelentette, mintegy előképe Jézus hivatásának és küldetésének. Ezután Illés próféta felment a Kármel hegyére, ahol furcsa dolgokat művelt, aztán egyre többen csatlakoztak hozzá, úgy, mint Jézushoz az apostolok, és így megalakult a próféták intézménye.”
A tartományfőnök ezzel vonta párhuzamba a Kármel rend szellemiségét: „Maradj az, aki voltál, de legyél egészen más! A kármeliták az Isten szeretetében megszépült lelkek, akik Isten örömére élik az életüket, kerülik a bűnt, keresik Isten akaratát és meg is akarják tenni azt. Kármelitának lenni azt jelenti, hogy Mária családtagja lehetünk, ami egy csodálatos ajándék, hiszen ez által közelebb kerülhetünk az Ő fiához, Jézushoz.

A tartományfőnök beszéde végén rámutatott a kármel küldetésére is: „A mi karizmánk az, hogy Isten és a lélek barátságát segítsük, tanítsuk. A lelkeket vezessük, imádkozunk, Istenre figyelünk és jelenlétében segítjük az embereket. Ez a mi küldetésünk.”
Ezután hozzátette, hogy a skapuláré felvételével védelmet, erőt és szabadságot kapunk. Általa önmagunk lehetünk, olyanok, ami Isten szívének kedves. Aki felveszi a vállruhát, szövetséget köt a Boldogságos Szűz Máriával, és ezentúl fontosabb lesz számára az imádság és az Istennel való kapcsolat.
A szentmise végén Vörös Imre András megáldotta és feladta a több mint 40 új kármelita testvérnek a rend öltözékének legbecsesebb darabját, a skapulárét.

Zsatkuné Szabó Mónika

Fabu Szilvia

  • Galéria:
    • img (1)
    • img